Shisha bar

Kategorie: Paderborn: Shisha bar:ShishaInn - Shishabar
http://www.shishainn-bielefeld.de/
Eintrag vom: 01.02.2018.
shishainn-bielefeld
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.